Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Köpvillkor

Köpvillkor


Medicare International AB

Box 7108,
300 07 Halmstad
Sweden

Phone:
+46 (0)35 – 16 27 00

08.00-16.00

Email:
[email protected]
[email protected]

 

Medicare International AB, är ett grossistföretag. Vi är baserade med huvudkontor i Halmstad, Sverige, och finns representerade med egna kontor eller via representanter i ett antal länder i Europa.

Nedanstående villkor skall gälla med företräde framför alla andra villkor, om annat ej särskilt skriftligen överenskommes mellan parterna. Köparens beställningar är uttryckligen villkorade av att köparen godkänner alla försäljningsvillkor som inkorporerats häri genom hänvisning. Ytterligare villkor som säljaren angivit på ordererkännandet skall gälla utöver dessa villkor.

LEVERANSVILLKOR

Om mottagaren inte nås av transportföretaget i samband med utleverans, och detta leder till att godset får skickas tillbaka till vårt lager, tillfaller returkostnaden beställaren.

Normalt skickas produkterna inom 2-5 arbetsdagar. 

Vi reserverar oss för avbrott, hinder och förseningar i verksamhet och leveranser som är resultatet av t.ex. naturkatastrofer, terrorism, programvaruvirus, sjukdom, pandemi, smittsamma sjukdomar, backlogg, tullhantering, transportförseningar och annat som ligger utanför vår kontroll.

ORDERBEKRÄFTELSE

En orderbekräftelse som sändes digitalt via mail, eller från webbshop. Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

EXPRESSORDER

Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse.

TRANSPORTSÄTT

Varor kommer främst att levereras via DHL / Post Nord / Bring / UPS, och dess partners / agenter, om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt. Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten. Om annat begärs, meddelas detta separat av köparen.

BETALNINGSVILLKOR

Efterkrav om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess full likvid erhållits.
Dröjsmålsränta debiteras med 12 % vid försenad betalning.

Medicare International AB förbehåller sig rätten att göra en kreditbedömning på varje enskild order.

RETURRÄTT

Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i original -förpackning och ej vara använda eller bearbetade. 

REKLAMATIONER

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. Reklameras inte varan inom en månad från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.

GARANTIER

Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte; dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.

FÖRÄNDRINGAR I PRISER

Medicare International AB förbehåller sig rätten att ändra / uppdatera priser och att göra nödvändiga justeringar på grund av fluktuationer i valutakurser eller förändrade råvarupriser, när så behövs. Nya prislistor och uppdateringar av demsamma, ersätter alla tidigare prislistor, villkor, och eventuella offerter baserade på dem. Medicare International AB reserverar sig också för tryckfel i prislistor och offerter.